मिति: २०८०, फागुन १३

हाम्रो बारेमा

हाम्रो बारेमा

वडा नं. ३ ल.पु.म.न.पा. भौगोलिक, शिक्षा, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संघ संस्था पर्यटकीय, धार्मिक तथा ऐतिहासिक सम्पदाहरु भ्रिपूर्ण एंव महत्वपूर्ण स्थल हो, यसका जानकारीमूलक सूचनाहरु निम्नानुसार उल्लेख गरिएका छन् । 

१ भौगोलिक स्थिति:

(क) क्षेत्रफलः– यो वडाले ललितपुर महानगरपालिका ३६.१२ व. कि.मि. को कुल भू–भाग मध्ये १.६७ व. कि.मि ओगटेको छ । यसरी महानगरपालिकाको क्षेत्र ४.६३% भू–भाग यस वडामा पर्दछ । यस अन्तर्गत पूरानो बस्ती र नयाँ बस्ती गरी दुई मिश्रित बस्तीहरु विद्यमान छन् । 

(ख) सिमानाः– यस वडाको पूर्वमा वडा नं. २०, १० र ११, पश्चिममा वाग्मती नदी, उत्तरमा वडा नं. ११, १०, १ र २ र दक्षिणमा वडा नं. ४,२० र १३ पर्दछ । 

(ग) एरियाः– १.६७ व. कि.मि मा फैलिएको छ । जुन न. पा. क्षेत्रको ४.६३% हुन्छ । 

 

५ बर्षे आवधिक योजना